Golden Goose Sneakers Super Star In Pelle Glitterata E Stella In Pelle Gold Glitter Emerald

  • Model: SN1340

$450.00  $179.99 60% off

The thickness of GGDB's insoles are about one inch.
Please select the bigger size than your actual size.

Please Choose:
Choose a ranking for this item. 1 star is the worst and 5 stars is the best.

NOTE: HTML tags are not allowed.
NOTE: Reviews require prior approval before they will be displayed

1153 Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes
in:
[insert into sessions values ('319pes5l6efufq0db1iavf77v4', '1575690815', 'T3lXYlZGcFBrZThMTGdYb3dMcXZuc1hhVUVjak5PZE9zMVZEVVVpLTR3OEFLd1RGUEllSFZ6cmJNRnRPdEY1TnNBR2VHcEFRNllmLW9uS1Q1VUtSSGduNG9UWjVScWVNX2VvakhWUzFOSnYySEE5SHROTGo1dXVUVW96VmZCS2h0ajFMY0NneldweC1fVnR1bXd3d1Q0SlJtU3NmY19hYlY2U0k1U2lyblB6cGlyV0EzUEpVZS1tdFVINFc1WUFsVzhxY3g3b1c1WFNPX1B0UkRhLWtiLTJRdXU3RFdDd0c1Z1ZCS1EtNkx1UHRBcnlPRHRIU2hVTDI2cXMyeGl5ZXd0SUdKblktcHZzaUhSMHl0ZTYwUUVaTl9BeWlvakhGR1UtM3NheENGYURxYVdFMmpHb3BDdHJyczFtT3BWWmtSbE02OHF2Mlc5b3dfdGFuT2t2VkZrLUp3Q1N1eXBwY0t1RHZ2NldHOW9TS0pmd0RyYU0wUkdIQ3IxOGdlRWlvR1R6d3FqMGkyTkM4RWRwdi1xUHkzVF84elEtT1k5WUN3QTc5V3hubnlFeWZHRVQ4dmhVYkZhd2htOENuOWhzckQ3bzhCT3lycHFlZHQ1ejBjTDhicmpVQlpnUUF4V1NLWW9rNC1TenRGblFoT0hqdXRnTnBrT19sMGpyeGotVFBsUi1uMV9SNF9FR3AwOHJacDlFazFUc0d6SDV1aDNZc3YwZ0NZM1VaakpqWkdWdkZVelNMYzladV8tV1NHQWpneDRsUmVNQmFaM2NRYWtlN0RJS2VYMzlid1JaM2s3OGFFcHJtZ3VuQlRncVlXR3lSSEhLZmZyZ3lnOFg1dGZUZnh4dTRycno3SHQ4Ulp2SndSdlpCRGlKRFJ4VmlDR2tOb1lrV0pRR2UyeHk4QmllZFFiVVdHVEl0ZHhLNy1lZWk3NWIzbXE3VVBFTW9CWmJWVWo0OWNlUDAxX29rNFdvWlV4eGpiUmcxOXRXYlUyd1J1dnR4S1p2bnNjQjEtdzI1bTlnTGdCY3prbVFMY1ZrZzhUTUFkQXpCTExFMFJ1SjJlSU13VTZudUJPancxTFBwSmtjRURWLWR3a0NkZWJMWDk4Yno4b2VkVGIyS2lMa2tXeUJhT3JaaDNzbEhxRVBPTThIa0EtRU1MTnFCSmtTZW5ybTFxb05WOEJ4MF9wWk8ta1Ytal95WEE3VHhCeDBmaGt5LVBodEhDb2lDVnVuMnBUUHlfbmlEYWdOVk1YbTYyNXBVQjA4RW5FT2ZRVlFKb0ZRRDBYSWtLUDhrdC1mTmdCdXhLSEl0cUZFVnpsYVRxOFp3ZVZHSW9vMkxKV2N3dWlTR0NTQTJYUU5Ob09MdGlKOGEwTnd5aEFLdjJGWV9uTmhRQk5ac25GUG54OGUyUDM5VGJtNkNRZjVlV2cyRmRfeUs5N2JsM1FaZU1FV2pDbVRHR0I3UE9pS3FVZlZqbllUeDJlSkhuZll3R2xaZmFOS3dDdVExSHhMM3BSQ0FSTUJBYnRvVVlkYmxYcS1xYjI4Tzd6ek5Xa090bktGc2VfbEJvc3M1WXMxQmVCQU5yU25ITVhJdE1qRmhmZEpjUFAtTjNKVk83SnFCRFgyR0pIaElDQjFvMG5iX056b0RyYzA5eWE1OGZUVmVlREc2Q3ltQnlsZzZsY2tabm9xT0MyR2JXYXVBNXpxX1RIbXk4MHNsRFlQdmJLU2hsTmJHdTJSY2F1YW9yUG5ILUROTS0yQjBOUEpfdlBRSHVITlZhWUtOeWI5UVhIR0FrR1RxRlBPd0RIME8xV3FLUFJtcE9jbnlFNjgwNFdhUkI0SWtVZ1VSRmJod3FyQ0JLczJGMkVsUnU3bTNhWWxSTDlVX0d6SjVjeXBIa2VpdVZ1SWlrWDdaR2lHcTJMSllFTTBxcW5wR3VYRjB6R3FUcm81SWJyYlRZTmMzWTBiTVpNcHVuaVVVbkNDYzc0NWF3TFFvMUZYM0pkOHVQa3pGdFdPaFFJak5NQ3hLb29iZThPTE5IQ3V4a0FoY2wzNV9ReUZtcTlrb0ZVQk9nMUVDdUFDeFg2MVpPRFBUTmNEZWNmNnZGZE5YbG5sQlo1LXBuSFpGYlQtbEJsR0tnRlg1RHNOR05DQzhYNHBPVGx6TGVoOG1pNE0tUmN4Y3FyaG5Da1Z1REZuS2E4N2w2NEFlZVFxUE1JUWFrMEphMVBlUXdzclJhWDBWQlNqcjcyUVV6U3YyUTlwUzRhdm5kclo4aHM0dkNTVmp6azR3Tk1Rckp1anNIVTY0czdFMUxWeVRHcTVnbXI0ckl2aGVtRVpRcVIwTUVtNFh1SFlSRnYtNFVzUXdSUDNIc2t0SFdXNVZ6OGJnQ3VlLUtYOFFEdUhMQkJfOXh2MUdERm55bXowck5YVWRnaldVTTltMGxEZE5KVjNQSmZGVXd5TzMtaFZEQTdPRkhqT1d3cHpELW5lOHQ5ZzFISkxJYUNKV0VGN2ZRTDhRMnlPdTJrTlR1OGEyOWFxdU12SGZkQ0RHUGVBN3pnTWRnamE1WHg3UloyQ2RfdDJQX21MSFdKX25OaDFWTEtSdEFWVFMxQ3IzM1l4SnQ2OXJsOTh2UkhGVnpjdG5YUjlTXzFRZ0U5MHc0SU1tM2tXcmhzUlBPMFNtM1JQZ1NaanFZTWEyOW5LbXR2RHdPd2ZOZ1VXX2tRUm5Ea1hLa1lFd01BcEhnSjZ3SFVuaEx6eHg0NC1kMGhwTm5xTlRNLUVOWkdCRHgtQjVLYUhkUFoxeVB5NF9SUWFtQkx6YjV4dzJWMEY2TG1ZLVdpMFZmdVFTMmhXTlRoRlFGN0hmclB2TVN5cWhiNFhnNzFTTGh2QlBmdU1fa0VTaUYwYlplM3hBMzNtRzMzT0RWS0lYQ3laWnNpdWlaM1owQTN6YWU1TzRvREw3cjRRemprOHFzM1J2ZXdOZHZFWkpMOUxwRUNYWTRrbEtrQzNMQ0I2NzQzT2JnbXJOa1JJdUxoSHlEMEM4NktEUFF0emRwRmpiWDlEVDg4c1o5TzZvYUhjeDQxMUg1ZmFnc1NwY1UxQlRWRUtrM0dvS2VibXZjcmU4REV6UXNCWTRQcjFYVTQzNzcyQlZhckNQdlRzU1p4aVdadllzTjk0VjQ0R0FLVlBkMDBkRXAwWEt2Y01meDluTThtRWZ6Q01KZWxCX0FCZ19WdXg0UzhReU50bkEzYnVacEN5XzRIcEZCWHJUMkoxNTU0OVpTNjFIU2laSURNaGpuekY0c1d3bUpZMGRKSHFYS0V0eDZKWFMwNEZuOXlMMFpzcVVPd2d4VEdaNjdyZEJ4UmptWGs3R3JnSl9HMTBCLVYxcnZFaUNEXzVyclJJZ3ZIWkVUQTNlQjhFbGNDMWdfd3ZHeGp1b1EwZWVncHBKcWpubGI0aElNWjFNOUV2aWRXY1pkVDlCTWZEc0VwQUhrUEE0bXJEVjYtemVLeTZVS3I1ZUQ2NnZPcHAyemdDVnZPTFF3bFZVOGk2WFdzQWEwbm9xLWl0bWJ0RXdnVmozRjJISDlFR0VUdnFaUHBDWmFOdW1RZ1h4UGlkanNkeF9RUVRsYS1JNUFPVU1qS0d1NkpRZXlnN3FVSFhLNHBaUnp0TGpfeHkyX2tCOUNhVklmdHcxR1FVZVZoNnNoenA1bEJjemdoNFM1aTdEeWdjSks5d2tMbVJQM3FtandnWDh4VGdsVVgzWmduYjAtSUllZ2pQSUQyaU44WmhLLWhJQTJ3dFh2T2JzdkRZTG9zRDBfS0x6Ti1JTjlLQ3hmcGZCbFFNWThHMEthVVVmOVMwNzhzS1hpQkNhc1I3bnJNSWtYMmZzQ3JmSjRxNVJNVTRlY3ppRG1pZEs0REMwd0UzZVNObkpndTBibHcySTZ6Zk9IVXk3dzJsUUsyMERoci15b3N2X2ZYMmZWajZvYXZpQ1M3X1JDZ2RmTHNQYV9tb09uYmJfWlRUVG12dmpPMmhuaGZDdnFhNWROVHRhVk1wTG1SSFJVMVFadi1lWDUzSnJJNXg2RnMtODdFZlZMU1pPLVZVN1poRjBkLUVfNnlvLUhVb1RpbUdqM0tGQlNjdFZlX0F3WkFub1o1M0tDa3poa2Q1bjAyaTlCcFF5MmlmMktqU2dRaDBxLWNKZ2lic1JzcWxVNVdpQkdnSm9WVjFodjNZeWFMbV9pLVBCcFY3cHVnS29QTjRvZGNNNmE2RTk1VTJreXV4d05tWThlSk53QXRzeThBQWxCUGlySzltVDlLb2VVc2VudjR0LTVDUFdTZVhWeVgzWlh6WlpqWGhFcFZnRzVlMVZwTU91Z01XbzB5TWNkTXljUlc0NFJycmVyclhKYzE2eWFpUXVTM3hXZjdDSmdmTTdRU2I0Y2pjRy0tTkJhR2h2V0o4MmdmWVBNckNoa1o0eE5HeTlOTXcxZFJzamtZTXkteEdiTE1hRXhmczc1ZE5kSmdIU1JVX1JGYmpWZFlLOURRX3IycENEOUltRnU5UWQ2WC1VZkNMRUR3QTdlaGxsM2hFVWVHVlh6S1BBYjZ3Y0JrNnp6ZWxDZk96czJJel9oOWZxYXpaeEQzVVdFWUc0V3A2LXU5SEV1cmVLQUZkZ0RpYnJKQW9yS19UY3JqYmVyMUZOSkdOVW9lLVRyR1VZSUdPSjdxZVFuOEVOaFpvSjB0QnhHamlWQzhVWHNSQTBSTUoxV2FmTkQ4cS1PTUlIeV9xVXNlSFFNa3didUtqeVNFbUNJQU5nalFrT2gyTmtVLTYybFJkRnB6SDRveVI3VTN2b0Q1OERXS0lqX0VadjZoeFpHZXZWYU5pWVZTUXIyUWowXzN3bkVQcTRaTEl3WHpyNHE2aFdsbGJLQkNjQzluZTlyVERsVHViUzNweFFySy1kZGdxak54YnJWMFlWS3BKbXMxVHlncHUteWJka2VpdEJqa3ZCN1pic2U0QjBXcmI4Z1g4X1NhODZ4bFhPcFZCRFJWQTB0Z0Rkd210V0g0dUNCUWJYMkt2cVBnaXp2el9VM3RueWNCaTFtUGRDdTJBUmxpQTdYeE9BTlJYM3d6UHFpYWhtTDAtajJ2c2lPd01MUm5ReXdZR3BJWmhOcFVZdTcxY1hZUWpIZmtWMXN1OUxXRWF1V3NEQXRoTHV3LThfdVF5QWZ4MFMzNGxUWk5PTE1fRjBoMXpETEJlb3BsQ2lIQXMyOEVDUENkNjdDbEVSUFdILVQ2cEN0WGxZenBXYnRHejRteG5HWnlnNFh3WGY4dlQzSzRlNFotYmZONU5GOG01NXBHcHYwZVd1aVozcnVGNTJYSDRZTExZblVMVzN6MkZaY1pod1hEd0JLb2FuMkRpMXVLdFBvTlJBR3RJNEhEVjRGMTRIOHZQTjhiRTJIY2Fmak5DdzVydEdTSHlnOVg2SDFnZ3YxYUtfeVVjekdJbzdZZFZ6blRLS0FkNUVSVVJYdEU4V040aHB1WjAwU3hHQk8wV2MwVTdpUXBIR1ZJUmxpbFdDV1JpZ1kwbEExZWxaeTRIYjV2MXpWSDk5b0dUc244Z2V0b2YtUm8wNUlldERtckZHVTlxbk1RUmU3S2ZKek9XVGZaQXZ0OFhkTy0zcWNiWDdON0NwWjlqUnByR3F6UTgydy1XZlN2YjVFdDY3Zjk0dmtwT1BrTmxmWlNIdmZjOV9JbkVubDdxSTR6MDdWaUY0UUpSd0NMXzFGcUlwN05YUzhFUFZEOV85S1lqUkozRklFWWpYVC1jOTJYRzFZdHV5V1BzRWZDMjhpTmFLeE9RVVFlRjgxaDFFdWZDUFYxM28=')]