Golden Goose Sneakers Super Star In Pelle Rivestita In Seta E Stella In Camoscio White Satin

  • Model: SN1370

$450.00  $179.99 60% off

The thickness of GGDB's insoles are about one inch.
Please select the bigger size than your actual size.

Please Choose:
Choose a ranking for this item. 1 star is the worst and 5 stars is the best.

NOTE: HTML tags are not allowed.
NOTE: Reviews require prior approval before they will be displayed

1153 Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes
in:
[insert into sessions values ('fh7fk687vbcm4v22vif2guohk6', '1575693858', 'a3BmNDFDU1VPem5XN0RscF9JeW00VEJEOFM1QmMzQzQzdVZ4MklwYWlFSWU2MXVuRFA0MV9jRmNhQUg2SGdiMENlb25nYmRvTmlqRWwyYXllQ0c4cS1GUVROOXdNRW4xVzBpZWtNUmVtZ21JUjlfZDNCTEI4eTBuV3NLdjlacEhvV19NaHR0dGlzWHJnVXJLSjVrM0dhbUJIeTE0NkFkWDM3d2l4eGp1QzMwT0g5S1BkV2tyWFpveVZ0SnEtZXVDQnRvXzFKSF9reWlEVTBwTHhWVkpKNXY4NmxYX0NpWnpCcUFiYjFSZWFVa0FvOXJjV21hQm44b0JCcXB6U3gyNVJVM3ZRUkRJZnBjOUZtMENkb3pndmpJTUN0T1VMNHlVekIwZmR0M0VUXzVFWWk5NTltdnhFaWg4TU84NVV0QmtFbWhlXy03VDl6RS1qRWpwalVHVERwNU1DSDN2akRlaEZkUUlocGREbmdDX18wUVpmYUo2UXBsLVRvanNtNnpnVy03Zk5zcGsxdTk2bnNTbEVyTm1KMFJBMHkwOE15T2YyWkg2MW9xUHZ1eUFFaV9Vc0ltQ3RfSFBkdjhQZ2w0STExNE12MEM5OVQzN1VncTVsUm1oZktYOTA4bGI5RjE2T2M2aXJmdU0wUXRXMldPTlVmTUhubm1ZdEN5SFB3ckx5ODNrT21SZUh2NkVmdTZvR1RYcnc1bkoxTFJjd1NhVlYxV0ptNHZsd20wem5ROFRYWTZ2Q1N2X1RIX2lGWTdvZTAyMGlPektiR2kzZkRfM0R3QmlrZTVoUldzcXRpZE5MSDVoaWtiUzJxMHBJM28zVzhiUkVnbVJzRzdZM1J5U3VjZWhDeFBjVmYtY2NwMi0wdDBpZVR2aVd3ZG00OTlfMkdnSkFUTFBGaDZ4T1ZRbEhFRnR1M29zc2UtbmlOSFJqUTI0VER5MTNuS2RVU3ZyNF9iYVFtZG9fSEZUYy1vT3lMLXNqMXRmRGZha3MwQlVmdnZWUFROMjZsdHhRV3htX3g4WDM5cUFGaXpqbE43ZDR6WmszM2pDWjJFeHRtVHFiaDV4dFZDV0tjOGlfNlJtOXRIWUVyQXoydXVUMjRqUUJmOGdUeENORFhuTW1MTS1qaDVzYzZmbG1sVHl0M3ZOWExkTlQzVHNvNHlzZHg4bHRaYTMxOUVFWk1id0FYSGNqc1p2MVJGLVpGNFo3bGw1WmhpQkFSUzdXUUc3YW1QWHU5VkRmcGJVNFZyXzAycHJ1NzVBaklPRnVrYkhrd20tTmYwWmVtSUJNaVRFUGVpT0xnVlloTnQtYUhIYndEX0RqSERvTkVJVlhIUy1CS2JaNXZwR1YxSFQwZVM0WHZpMjROSFdBWnFPX3B5WUp4eWxmYVQ5Qm90OWNZUGM0Ynl0eFBYTzBMQUExNmRuZTZhalRJdGFYb1Z0T1owSjJKWl9HZ0RtYlFBRF9XWW9fUGJ6LWlnWEM2R2xNNGJPZk9SV3RoRFpmbUV5M2lYOHN4bnF0clRpRTdNRkRTeWRBd0otc3hsODNhaFNtdHYyX2ZlcEU2NDU4STdhNUxSRXNtcURaenM0R3VyUVJGam1IVEdTTEVGbkFLclo0UW10T0lsbEluRXVVTU56bEp4cVhQaWNLd19DWE9iaThGT3FyM3hVQ3JYc1J3UXlSS1B6R05icjhjT05yZm1INndBbDdSU1U5RHlaa0Z4MzJvXzE3WTJfaW96NkU1SXJ5ZDVDX3I5aTA1VXFTOTJ2eG1FZFlSeEtlMlpEdl90UlNRWnNfTE5RbjVTQ1IwYV9KdEFqTHM5c3M4QTJLTkpzYVN1ZlFoZ0k1b1VQdTRFOUh4cVFOb3NsWTNtMmlMQUJaY0UxVFh6Xy03UW9kQUdianpVdzBzSEx2R2wzUUZmZ29kcVRTSWpRcHM4cmlGRDlWNjJtdVZkOU9RQUZLcFo2WGdYS0dGc3c3bDhKRTVUNElOQ3UzNnFQODI0R0dmUkVFZ05nOEh6UzN0ZjRnNklrY3p3N2ZRRGQ4aXFjQmxlNDU3UUtHVzRIVUh4dGdaMmYyR0VDSFVESHRwdy1VTWdHV0g3dTRhQWtqcFQ5ejZHazNoeGNocnIxbmt5RlBSR3ZaSk9CektMVDBnam9tamVYTmpGVUE5QlZoaEZ6S1VrRlp6RnMyYzJyTjJaMEViOHNJLXRZMm90V3ZGSTVqTC1PTllZYVRrNGVOUHZ2RHJfajB0UWdsa2tSTnZKamk5UW95VUpWRmV1QkthQWpZd1RId2ttN2ZuM0ROTm1IaGx1elNNbjhhSnZhRTRjOUJPUHQ4MUFvT25WeE5ySlNfeS1tZXdUb0J0WnJWdzdxWUJQRHRGLWtXN1QxYW1acDhKeTNNanBpRU9PeWdhRzJHbHR6Z3JRWjBUMGhTa0VCRUpKT0F6SkxFRFFUWnp6RElPdzRXOHQxbXViQ3NDTjN1UVQ5b0lUQ3ZsMWRFN3dCZGVzMEwyTFVCOF9hUS1MTEphNTJ3Nl9sQVNkU0JKY2pNZTU2NnV4RVZFOFR2eEstOEZYd3ZHekh2cExMNHJqYk1zRUF0VVQxWE5CUDhISTNraFV2QzRzM2N2cElidzJxdTRTYVctMThoc0FLMmV5U3QzbjNwVXV1SUxXeXNBajY2NkhXRjFvZjBmOGtzWVVGV0lsQ2l1XzVBazNmN1JMb0tWblA2eDJVRVRIRloxS1gzUUtaeUhZRTBkMUV6V21feGhGMm9lUjdVT0FsdE9TZTFPOTVTT3NvcEtQWnpLZ2pfN0xYOFJGXy1GOWl5SV9GMnpOcmJKZGZLa3RuakxHM0traExPZ3BVSXpUMzNtOFNrLWFMUU1oLXZYLVBJV1JBdjdXOEEyM01lQldfYWs0UGNJaGhwSkxaMi1RU2l4WXRsVnNUVmF5VmVTV29rNGVkTjFkM0o4d3VqbS16Y2tFdzFZN3hoVzVOY0MwTEdjUnBVV0NpTnJwOFNHUEM4V2liNGo1dEFiZm5YWjg5SldRbThiZDRFaVBwTzdJTGRSWFc2U2J3SUl2czZWNHZEaGVRcFF2N1N1cEVEV3FESUp5M1FLTDhLVXU1NGlzWjB1VUVUZXlxZU01eTVxZFpZa1lhYTVlWVJTZTBhUU9RM2xwWXZRSnQwZmJMazJFaWJsLTQ5dnZDeExWVDZ2UnlXV3lBTWRsWTl4YUdtdDVYRWlnck5jb3cxMmdpTnZBdDR0dWFBU3JTTU55UW9VYmhMLTg5NzJLemctVXFaU0tsamtHenEwTmEwZ2lPR2Qxdk1WTl8xbmNKZ1lVQTJvajJoY015SFh1R2U1Vm9xQnFCRXdKaVNTQm9DNmpmbmFiWEFUT29nV0d0WWhEc2txcnpKalVCbEJKWDFCVDRBSG5BeTNLOVQ1bi16R1AzbFJVUXF6cFd5UWxMdVYtT2p0M2ZBTF96bjB6X2FlZ20yYXFZSTNQLUN4cFpFd0dpLXBjZmtBdENsTWg2RU15VjJnWG45ZEg1TmdNMTNJWk1QSWpzUHBUTnppbUNfeWVPSGxWMWZqSGk1aE9makx4OXRIN010Wlo5dTBpY29EWjVoeTVaUG5SeGU3V0JhR21Ta0ZGcVN3Z044REIybEdkRkxhU3puTDgwN0tTeUh1c19qNzhnU2M3ZHlidHB2Y2FCZms2NS1VR3BlODhqa0tvamdmczN4SzFFXzZCSFhSeWUyQmIwQ0kxWFFUc2NIZUotQzRmTmZ3T3l3NTg1aEtjYTBhc2tKaWlGcjdBbWZ5dEhNYzA2Qi16c1NCeUthaG84RXZ3WGE1aWJBUEItVEt6QThmeGc5T2pacXJEMGJBakhTOFlZaW9rNFZqeHFpRzhZTFZpNDZUNmIyREFkdkVSUnBxMDR2OWhQLXNoRnRMM3Q0UFNQbE15WFRCdnNldlJ6S2FPNW9zZE9Rb1dxT2h6YTQtSGcxeHY1SzlkaVY1emRJaDU3VGZ0N3RiUVRlSmVGaGpTXzNGN1F4Mjcwd2ItbTNaLVdKS011eVRPNHZqb2UwT2VaaG5hb1FTbEFERkdMMHZ4Z2RHYTd1NTN1eGVPaGhHNnI0LXNwNC1jb1BaSXFSQldfVV9Td1BaeFV4dlJlZzhxQk5zQ1VxSXpTR0FYY3ZSdFo5NFlqLUtYUUpZdU0yNjczSzVkd0FlejI1aUZIQWRQY1M2UmRBVkRoUHU5QUtZcjZFR2Z0OEE2WnczZy05QlJQQ1NJbHRUZFVZZmJVeGFRaVh4RW9fZjh0WE5xSFc5eTdaOG95SW5sS2pPR0FvUFZtZmJKNzJPbEcwQXpMTHB3aENHUDRYdERuNy1BMzRkN0dDT2dqemoxbU45c3JtZ1dGS2d6Nmp5LWhWWEU1Rjk1OXNtQ3VHeE92OU5TLVJ5ZWEtVGR3NlZqSDZJTFYtdVhESmt4UEd6a1ZCeXhuMmRUeEpEb3BHa0xNM0ZweFNab2dnLUhxOHJha2xXaXdoMmFXR1FGZ3NNNl9tajl2b3QzVEl4NDhRdVRETWhkMTRnY0R2T3VMRmVKVk1IQVp4LTZiWm9CMjd2TllRM2ZkN0xOSEJNeE1BbWROM3MwencxX2xoVm1YZ2VNSUJWa3BfQVp0RHlZa2Voc1U5WVltUTNYVGVETkpwdkUwNThqcUt4b2FkSEh3V01DbVBkc0p2VVdQNXp6bW5UTDFFUTFObFNqeF9UcnozWXJCZjI3WEFPckt6RUJZZ0xTYzB3cG9KeEhJN1ZMYi05Qy1VZV83R0RQTFEyaWVxUS1HX1VFZi15am5IcmtJLUMwNDJUV1ZlUmRZSDNXVHlLMG9LalpzNDNaVG1NMllCaVVMVXdOa3lLZEhzN1UxamdHdThxRGxJejZ5WEtaR3JqZ0NITm1adERQVFFTcEEzbTc1Nl84XzdyZDdLYURia1BJaXJCTGo3dHBKdFBsM0x4UEJ1cUlzaWlFa2tDeEVEU0Q5Ym8xTGY5MWoySFNwTlVmQlhDSlBHSGZpZy1iTC1RZkdKYVRYV3JSNnNMR1BWN0I2aHRKSzJMWE5OU0Nibk5LN3kxdFpNRjFSeDd3b0dYVkZlOXlsU2JaRFNhZDhHZUFNOVAzbWNMOGt2RUpuYUJpTnBUcU1CNm9jbFEtTTYzV09IbDA5dV9WV2Nubmh1U0pzbU5oU3lVZTRZdEUybkhTSjdYOE5jTGVnakt1bUJnRFNxSFVBNnZsLWUzS1ctWmdBaUhsQTlHVkx2ZHB1cndhLVllY3dCamlkSmxnWEc1Z0lYZDBNRGlZNHh3aDdIVWVyTWtISElrWGh4aWJZWllLV1dzNG03dmpkWUdFZHZoOWgxbmVBMjVNWXA2X2tlenpMZlM4Nl9HaDlyWUpyVDdRdjU1NWc5WlVGV1ptU3dDMzZTSExtSWlLT1FSVEZCcnc2Z2hUN1VEeUhHSHNnc2lVcHU2bmJRV1F1NmE1RFJrdVFoc3o1Ry14c1U0Q0F5SHkzalNLUzZvTE1lSm82T3J0UEthOEpYdmJtSFpteElFNVdwYi1yQ0Z5Und5V3ZYSTF4V2cySEluMFBXakZXMFlYNmY4bFJvQWY0alBVSnI0SFVLSTFIMXdwMXMyaWxCaHJrcFlBLUtraGhvTnozQ3Bjd0M3Vlh5S19mVE91NldNTGxDajFSdDltN3hiWnRmX2JLaVNZaXFYQUIwX2J5UWgzS2F6ck81TmRyY1RnQ3ItTFJ2MHRleDc3aGpNQ05ocmVGR3hWR1d2QzF6NzhOTE1TYlZ0c21Qa0hUTFF3VndodkdocFVkVjU3T1htNTQtbDNrLXdiRE5nT2E=')]