1153 Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes
in:
[insert into sessions values ('sq0hoqt089fmp758i5a48k10c6', '1575693172', 'Q21ILWRlajVMTXJRVVEzckR4a1lOODNQalVvSTRtX2NXXzR2NlNQOUtJTWZqWlVEYmJ3cjJXY0tCOXh0bDJNRklqc1h3M0JTRTk3M053bHZMcE9FdlNyZjlid2w5Z251T25WT04tZXg5T2F2RnRZM0ZmZURSZXpBYU90QWZnUjVrcFo2aVVLZ2RGS0JZZTFXUHR6SzBLWVpPQWhTRUVaZWlQQWdCVC1mc0JFZVc0NEowUDV0dkVzXzhiU0hKMXgzamdfT1RjSU9NOGhjaVZxTWNBOUxPc2gtRDBKc09Yekw2NVZScXR4ZFFpTGthR2dyNjlUREwzd29QZUlxYzFQS0ZGVkh6X3pZQ3lhM3I0ak1jR1F6ajNaMXpDd0U5UXRkeTlBWEFHWlpRaEdMUWRESHFkdG1WeFl0REVUWlhOWGU5Sll3NGlaeWlLTDVPVDdJRkJrTmluaG1RMzFoN1d2Y3Rkc3JtYTFfcE5vUVc0YmVCX0VMNzN2NFgxbXhPV2dQVG9WSUVuWmllUnpHeURUN3A0Q3FZNzR4ekU4U3RmdWFuVDlhVG1oTUpKelZkcXFFSXFnNFAwT0VtanpOVFNJay1RU2x0Z2VlQ3prRjRUX3NuOHl1UGpfZlE5bHlHVnZuODAzLVZKRDhFNjZzRklkdHZiUDdFNDNtYndSdWJwX2hnUGZKQzlzT1BycEt2MFVJMWhRN0phQ3NsN0lHV3owd0tnaU1aWmVaTnZYZ1BkTkJ4RU4yVEVOaUk0OWdObHVNN2t5ckpYcXlwbGphckk5M3V5ZzBwdUlKY3ZKZWZJTkRFWmpnazFESkJoNWp2RmRFZXExalU4dWpudTB5OFNTM1RfaWJVUWt6UnZrTVNrRGxlalkxeHdOdGpsT1BBcTFaT0pqd25tVDV3dVU3cFhneHgyUzBucXpVc0UxSEFvVDJqRnA0TEQwYjhqSUtUZkVROGFKY1lGMFMyMkVkdHVEVERReHJ6U0lzNFFBcERRWTBxNVBvbm8wR1o3RG1mdTNGZUJNN0dNRkpFdTZ5SGdqTjRJbzhtZkpSTk5uYmY2M3IzWXRNSU9FREFaXzJ2eDBSVWU1U21hU2Y5RENjVmNzTko3TUZPMTNvcExscmtlV3NXTW11akFDN1hoWFllZEd1dG1tWDROcVAzQlJlUnFCMmtodlF6d043clEtVTlSZXFrY1VqSE5rT0JhRkV6TTZNUkR1c2Yzd0NBTDY0aURYUkZHamY5Z0h2d3lNWG1BYkZIc2JHUF80NmotZGpBdnhiU3c2RnlpWkgyLTlhTWQyQzN5Q2JWT2pjdmFPT25DeEJtV0syLWdQdjQzcnZNLTZ3d0l0S21VbXppbzUzaWcwMkVob2RiY2wxMWFsVndSVHNBU0VOWkNERkVZdzNpR2xPSHlNQ3NWME1oaXJQejhUTzg2V2l0UlFxYlFNMl9vUmtteVExU0pVWk5EbkwtVkQ0dmdNdHkzYThFSmd4cG1rRURCbXk0czFRcjVsZXJFMzVpUHpxZWJra2ZIUVgybi05OHVMSndoVGNKYkNqdlcxUUZ3ck13RDBKamxuWFVPYzBNLXdFbXN3SjEzZ1pIYTFsaWx2dnVPa1BxdmNYWjJzd1NTQ2dzYXF6MFN6TFYxSFZ0dVBDVEVQQTdxMXB0NERfTWktTXBJVlJzQm5YOVFzd19tYllXUzZzZnJsdHBfZUd4Q1JOQUFCMC1vdkRnUmVualY5U0pxQk4tSlJDb1FFa2Z6MDh2RGlwbUdMN09BZU1UMUpVS0x4N3FQX1RNc3JYT0ZBX2pPTDNWOHd2cktMcWluQ0dzdl9iczZEYWN5Nl81VkF4c1FjdWZrX3VqR1V5akNFeG5CMlV0VG1QUUdJTzlTVnI0aU0yRmNKUnV0RDJ2RFVHMjViUEFfY0tJUUhCbWJLdEdrdlZ2OEtXU2tEaVkxMG15eXVmMGJXbkk4Mm1xWjliU3BTUTA4OE53V2dzdl93NDl3eTN1eXh6MktiYTc0M3JLRk1BZzZkWDlnRmdxZ05XV1pBWFpMb1VtZEI2dTZ3OGZ6LVpvbWVFNC13UGZFaHNYM090Z0xJeEVLeDdSbkZJdGlneE4wVGFMRGo1WTRqaWg1aXY1cWNKZVZlbnFsd3RDTElXR1Z4NFJyMzZubjBCM0ZhZmVnUGZ5dWdHZWVlbGVWblFYMzJlUUFyVlZuMlVyamdPTmhXamwwdlViaVZkM25TcW54bXYwRGNzdnhvMDAwU1VURjVWeTVydG1NcENSN0h4cEdzT0tzUVF3MEoyNnZDN1lmY0kxZldwb28zQm5YOTY2N3Y3UjZFbXpoVW11U0liYWtqRUtJUk45WHJVSE1xUmt4UkEwN09qeGNrRmQ4VnFFYzRjeWdqckRHZmFSRF9haDBYSUJJNFB4ZmdVSGVlWXBqV2MyNXVybUt6QlpYaHpfT3BrMml5LV8wQlNLeWV6cThEQV9uMEdNczBtWFdXbjVPa1Zka1NpdVNvNGdWMkVyNWJaTDgxWk5MVzV5M3IzMFFjaVJWWUg1dUo3NjR3b2ZrOWxJdXJCM1o3bEo0VFV4ajhQUEZhWS1jYnZ3cFF0aXFINlByYXhOeUFPUktjQlQzRE1OMXR3NDBKVFVGVWZmS05tOHFuQzhWdkJCVFRTODNoYVBadHRJczFTclJpemdFNU9sN2E1eUpwMkZKbjVBUVBQUGdySW5lR21Sek01Uzhla3RvcVpiazNzYTZSRVk0N0p5TUZ2VkdwbVBGcHlDOFN6RU1xYklBQVBZSnVYLVNCNUNrY2ZoYkwteVVFWXE0U0prVml6b3ZDNU0wU0tsYTlzdGJuenJuOE53Z1dBb2tXNEIzY3lZcXhYVXJtZy14R0JqMXRlZC1iQUw2aDJZY1M4MmQzcUJSRjBPbkdJVnJQdmRxZk50Z0hYX2VtM3d2Zzh2YVJmeUppdElVZ2szeG1nU0FwV2VvY0drc3gyM01EaGgzaVctbmcxRTliaWJmTUU3ZG51QllORF9TZ1NLcWlUY3RMVDNZOERqaWlMYms2dUZ0X2ZUaFNqQ1R6bndiTWJHTVl3b1ZVNkJYSnR1aEIzUGFWc2czeVk4Vk9fUlREcno4dXBlT1BfZ29DRnJ2TmdVNy1iUXdyQm44dEpybUJ5X201Y3JwdkIwYXNlN29IVHJnNjFnZHhGQlBSSHdpdEdGUUpFNU43Mi15YjZyZU5NdkpEYUdOLU9lLTZJWFkzV3B1VS1HbDlwbU1SclhlblQxd3BhMTA3Nk1MNG5VTjY5SFd3cU90UDJVdF9jWUlUT1I2NUxPQTMtNnZIaHNDM0lRWWFkVTVWQWdlUWgtc1dKQmp1TXdoTHRFelR6NG5pNzF3QXVNVFZvd2wtRVRMUHFoT0d6aEI4bndTcWdfMXlnd2pZOG5SYW4wN2lJdEZ2M29jZTlXZThpZWdvWU9HNVpyQ0JkaFNFamdqSlUtX0VyMnFvdGd0X0stMUVNQlR4Sm52Y3lUeEphVldpd2J1Q3RIR2hwdXJDRTZ3bzJYYUhlakg1ZUVrdktuR0dmMlJtMG1xQnNTSWtGR1cxcW1MOVo1YWlKVjZ1aldYQXkzMGJnMEg0M2c5S0xyY08zUXV3alA3bHV1WjJ5UFVkbEljOXgxd3RpLVJDZXNZWE5JN1lDckVpVzB2VTBQZGU0ZmROMVREd2djZ0hKRDFibTFrTVczVkhidVBweXIzV1FEejhQQXFZOGhidjlwTnhmangtc0JFc09vekM2eWNzcHJSMmNVWkZYQWpOdjR3Nk1vLUtWSEs1cXNoZEVaV3YtYUFUQWV3bzdPejBHT21ZSnFMdEFMXzVMMUNfZlNpS3JfN0l6X09jZHNCSnJEcnp1ODVCMzY4a1FuMGROTE5DeUxmbktRSW54VEJSTHBwSnM2Uno4MFE0WDl0bTBjZ3pSMEZUQUx0dWdJZ01pRHNCWGFjc2l6VVRxUTVkSUtWbjdSeExwWE5ZOUJ1amxJS0RHYldSTUJQdzQxa1ljNlpKeGNRVm52dWVabkFyQm81ak1aYmM4RVlBOVB6cnNvb2pFYm5UNVFtS0JyQjdfY0E2VDlwamVDaVAtanJXY0d5TzlJWDQ5S3hDa3FTR3VDSzN2QUNhTktodkZTTmloakxlZDdHQWRHUzZ5SnU2cWc0YzZ0Zmg5QXM4ZHQ2N0liN1Q2ZG1WTjNrSTVUUFo5M3dCNFpQZ3ByY3RsMExXX2U4T1dnYWRhTWx2clA1YU5ZckM2bHhMVGFXNjlRMG5BQl9FM0RURlkwWldLOC1CUk56UDJPZlRZdVh3R2RZeFYwZ2FudERPUFRTNV9vVW9LQUg4aFF3TXlYOG91TUtRcnVyZzNGcFU2U19vcm52ZVdyVi1zMkt1RmNha25mc2NTSlpBdjNrMFRtR2loS21UOWIxbVJKVkdTTEk1b0xPY2JxT1BaN3lERXlUM1VXUmsyUVQ1RXliQ29YUGV1MWFMdkhQTkJ5WnVEeUE0OWtraGtSN00wQmpfWmRFRzNTMzU3V0xqSm1FeUttdEM5STY3eldhdWo4anQyYkpCREZZTHVfZE1XcW1NMlluRjhtejV0U18xa25MRVhjUl9MSnI2MVBram5lTldJNjgyZU9WOWhqZDYwdkM1bkw5d25taGJhOHBZODNIQTFtVHF0Z3B3V1hQTVllMWx1SDJWTjQtOVk2d3Q1dXpWdVhLQTJSTENra0hkU0RNQzVrOWxpbDRjZzR1NWpBdUhXWmtTNjU1TTNUMWRvUlg2czFFbGRJbWdfbVcwN3RxMzgyTndiZ3I4ZlBDV0RMZkJQZDdFeXRUNTlVcmJoQ2FldEdqT1RvZjNoYXJLVzhVa3BMOVE4V0d4UDhTZ2tPaE9xVlBtcXozZ29KRVVmWjJlSW9aN2ZDZktmMTFPLUFUUzdGM1ItOFFJOHhfekdDMTVLZUZEaTJYTl9pVTJuTnZUbVNPWDF5OUhuUy1tNjhBMHNScEw3eGxVY3FoVUhPdDdEdlpkaTZrc2liQUxzU0VuOGZjYlU1cEdIVGtxN3o1LTFVdGEtdkVxd0JGbHNudHBHbzJYM3NGdk1aOG9xbll2cFA4SExIRW1ZZXEwRldKQ2REUG1lRWc3R2VtdV9MYUdGZjNLaklJaU1QUHB0d0VrcWdnWExzOFFEUGE5ekVFTl83VkEtd0FpX1BDb1B1RXYxZjIwZGZFQU1vdFFRYTk4M0lMalV4dHJvUjJrSGNVelJlNm43OC01NXF5TjBnOU11eDk4VnVxYm1iTkZ4ejBmc0hGMl94UWxGZDBYc09iS2VleW9QdmxmcUtrS3FzcXJ5V0d6NGpEZW84c3VqbFAyYjR0Ulp2ZDVMMnVPOXdCbDNvWElWbHB0LTVfVF93SVNneEduLWxDQ0c0YUJ2M19XbFVQMEtTdlNud2ZuUjZUZjhjTWNUQzJXU3V0OEN1ZE9KTGVSODNEaVBTQlRldV9EYXo5Vks0bnlaNWNZcVo2SnZvMS0yLWdKZldpNnhEOW8u')]